Spółka cywilna EuroNet powstała w roku 1999 i od tego czasu nieprzerwanie prowadzi działalność teleinformatyczną. Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług internetowych oraz integracji systemów informatycznych. Podstawowym celem naszej działalności jest oferowanie stałego, nietaryfikowanego dostępu do Internetu na terenie Radomska i okolic. Posiadamy uprawnienia do prowadzenia działaności telekomunikacyjnej na podstawie wpisów do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W zakresie usług świadczonych przez naszą firmę wchodzą głównie usługi związane z Internetem, m.in. szybki, niezawodny, bezpieczny dostęp do Internetu, zabezpieczanie styku sieci firmowych z internetem, usługi hostingowe, tworzenie serwisów internetowych. Od początku działalności firma nasza zajmuje się także projektowaniem i realizacją sieci teleinformatycznych.

W 2006 roku rozpoczęliśmy współpracę partnerską z przedsiębiorstwem LTC sp. z o.o. - producentem oprogramowania wspierającego pracę urzędów administracji publicznej oraz innych instytucji państwowych. Współpraca dotyczy wdrażania systemu obiegu dokumentów FINN 8 SQL Urząd oraz usług doradczych. Aktywnie uczestniczyliśmy m.in. w realizacji jednego z kluczowych w Polsce projektów w dziedzinie e-Administracji - SEKAP2 oraz wielu innych, zakończonych sukcesem, projektach realizowanych w różnego szczebla urzędach administracji samorządowej.

Dysponujemy wykwalifikowaną i profesjonalną kadrą. Z wykonywanych przez nas prac wynieśliśmy bogate doświadczenie, które pozwala nam bez obaw podjąć kolejne coraz to większe wyzwania. Do Państwa dyspozycji oddajemy nasze umiejętności, poparte doświadczeniem i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Wierzymy, że wkrótce będziemy mogli powitać Państwa w gronie naszych Klientów.